Voor welke renovatiepremies kom je in aanmerking?

Heb je te maken hebt met opstijgend vocht of andere vochtproblemen in de woning, dan kun je in aanmerking komen voor een premie vochtbestrijding. Deze premie valt onder de Renovatiepremie. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden renovatiepremie

 • De werken waarvoor de premie wordt uitbetaald, worden in categorieën ingedeeld. De factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden moet per categorie minstens €2.500 (excl. BTW) bedragen.
 • De woning bevindt zich in het Vlaams gewest. Je mag ook -op enkele uitzonderingen na- geen andere woning bezitten of bezeten hebben in de afgelopen drie jaar. Voor aanvragen in 2017 moet je woning minstens 30 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • De factuur (of een kopie daarvan) mag niet ouder zijn dan twee jaar. Let op: bestelbonnen, kassabonnen, offertes of verzendnota’s zijn geen facturen!
 • In een periode van 10 jaar mag je maximaal 2 premieaanvragen indienen. Wie de voorbije 10 jaar al een renovatiepremie kreeg, heeft er geen recht meer op. Tussen de twee aanvragen moet minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar liggen.
 • Er gelden bepaalde inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie.

Welke vochtbestrijdingswerken komen in aanmerking?

De renovatiepremie 2017 deelt de renovatiewerken op in 4 categorieën. Deze vochtbestrijdende maatregelen komen in aanmerking voor een premie:

 • De behandeling van muren tegen optrekkend vocht
 • De behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • Behandeling van de muren tegen huiszwam
 • Behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • Aanbrengen van kalkbepleistering tegen de muur (bv: als bescherming tegen slagregens)

Hoeveel bedragen de premies voor vochtbestrijding?

 • De Renovatiepremie die je van de Vlaamse overheid kunt krijgen, bedraagt, afhankelijk van je inkomen van twee jaar voor de premieaanvraag, 20% of 30% van het factuurbedrag, excl. BTW. Het maximumbedrag dat je kan terugkrijgen per categorie is 2.500 euro of 3.333 euro (afhankelijk van het percentage dat je kan recupereren). De subsidies worden toegekend per categorie. Er kan nooit meer dan 10.000 euro worden toegekend voor alle categorieën samen.
 • Om niet voor verrassingen komen te staan is het wel belangrijk dat je enkel werkt met erkende aannemers en dat de facturen voor de vochtbestrijding duidelijk beschreven staan..

Premie vochtbestrijding aanvragen

Je kunt de formulieren voor de Renovatiepremie downloaden via de website van de dienst Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be). Daar kan je ook terecht voor extra info en de uitgebreide voorwaarden voor de premie. Bij een correcte aanvraag duurt het maximaal acht maanden voordat de overheid een beslissing heeft genomen over het al dan niet uitbetalen van de premie. De uitbetaling volgt maximaal 12 maanden na de aanvraag.

Afzonderlijke premies en subsidies van gemeenten

Welke premies je precies kunt ontvangen, verschilt soms per gemeente. Wil je exact weten voor welke premies vochtbestrijding je in aanmerking komt? Kijk dan op de website www.premiezoeker.be. Je kunt hier alle renovatiewerkzaamheden invullen, waarna je een overzicht krijgt van de te verwachten vergoedingen.